Reklamační řád

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je vadné, nefunkční či poškozené, oznamte nám zjištěné vady co nejdříve e-mailem na adresu prodejna.praha@tilak.cz nebo telefonicky na číslo +420 257 328 960. Zároveň bychom Vás požádali o vyplnění reklamačního listu. Vytištěný reklamační list pošlete spolu s výrobkem na naši adresu Tilak & Meindl Concept Store, Milady Horákové 29/97, 160 00 Praha 6.

Stáhnout reklamační formulář.

Vadné nebo poškozené zboží bude opraveno nebo vyměněno po vzájemné dohodě a po zaslání reklamovaného zboží na naši adresu na náklady odesílatele.

Zboží musí být dodáno kompletní tak, jak bylo převzato od prodávajícího. Musí být suché a čisté. Pokud nám dorazí zboží špinavé, nebo nekompletní, bude zasláno zpět spožadavkem na úhradu poštovného. Doporučujem ke zboží přiložit veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například fakturu, záruční list a jiné. Postačí ofocené kopie.

Nezapomeňte na sebe uvést kontakt (nejlépe telefonický) pro případné upřesnění.

Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů od doručení na naši adresu. O vyřízení Vás budeme informovat telefonicky nebo e-mailem.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Záruční doba je na výrobky Tilak 48 měsíců u ostatního zboží 24 měsíců.